Thực đơn/Bản đồ/

Khu du lịch Tân Cảng
A100 Đường Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh.